TREC

Co je to TREC?

  Orientační závod zakončený zkouškou ovladatelnosti podle oficiálních pravidel pro TREC z Francie :) Závod se skládá ze tří částí, ve kterých můžete nasbírat až 500 bodů:

 1. Orientace a pravidelnost, max. 300 bodů - jedete terénem podle mapy zhruba 15km a hodnotí se schopnost dodržet trasu a předepsanou průměrnou rychlost na jednotlivých úsecích. Nejede se tedy na rychlost, ale na přesnost.
 2. Kontrola rychlosti, max. 60 bodů - vyznačenou 100m dlouhou dráhu se snažíte co nejrychleji projít krokem a co nejpomaleji procválat.
 3. Ovladatelnost, max. 140 bodů - 14 překážek, kde se kontroluje ovladatelnost koně a sehranost dvojice, hodnotí se nejen jestli a jak byla překážka překonána, ale i nenápadnost pomůcek a jezdecký styl. Seznam různých překážek je opravdu dlouhý :)

Doporučené vybavení

  Na závod se vám bude velmi hodit následující:

 • plastové desky na mapu (nebo jiný obal)
 • pravítko
 • propiska
 • kompas (není nezbytný)
 • kalkulačka (pro pohodlí:)
 • hodinky a stopky
 • sedlové brašny nebo podsedlovku s kapsama

  POZOR - během závodu nesmíte používat mobil, máte ho pro jistotu sebou, ale zapečetěný v obálce a je v cíli otevřená, znamená to vyloučení dvojice. Na všechny části závodu musí mít jezdec stále stejné vybavení, tak pozor na velikost zavazadla, ať se vám s ním dobře nasedá, skáče, otáčí apod. v testu ovladatelnosti ;)

Pravidla

Bodování

Orientace a pravodelnost 300 b.
Kontrola rychlosti 60 b.
Ovladatelnost 140 b.
CELKEM 500 b.

Orientace a pravidelnost

 • Vzdálenost: do 20km
 • Rychlost: 5 až 12 km/h, průměrně 6 až 7 km/h
 • Mapa - plná čára = trasu je potřeba přesně dodržet
 • Mapa - přesušovaná čára = trasu stačí přibližně kopírovat, v tomto úseku není kontrola
 • Před startem je vyvěšena trasa, účastníci obdrží slepou mapu a mají 15min na okopírování trasy do své mapy.

Kontroly

 • existují dva typy kontrol, kontrola úseku a trasy
 • Kontrola trasy = razítko nebo číslo, které jezdec opíše do deníku
 • Kontrola úseku = místo, kde je kontrolor, který zapíše čas příjezdu a odjezdu a případné postihy. Na každé kontrole počká jezdec 5min, kdy si může připravit další cestu. Pokud se na kontrole sejde více jezdců, musí být mezi jejich odjezdy min. 5min.
 • Cílová kontrola = kontrolor vyzvedne deník a zapíše čas dojezdu. Dále už není žádná předepsaná rychlost.
 • Kontrola na konci cesty - pokud jezdec minul cílovou kontrolu, zapíše kontrolor čas v tomto bodě a vyzvedne deník

Postihy

Body Cval (s) Krok (s)
30 21,2 + 50 a -
29 20,9 50,5
28 20,6 51,0
27 20,3 51,5
26 20,0 52,0
25 19,7 52,5
24 19,4 53,0
23 19,1 53,5
22 18,8 54,0
21 18,5 54,5
20 18,2 55,0
19 17,9 55,5
18 17,6 56,0
17 17,3 56,5
16 17,0 57,0
15 16,7 57,5
14 16,4 58,0
13 16,1 58,5
12 15,8 59,0
11 15,5 59,5
10 15,2 60,0
09 14,9 60,5
08 14,6 61,0
07 14,3 61,5
06

14,0

62,0
05 13,7 62,5
04 13,4 63,0
03 13,1 63,5
02 12,8 64,0
01 12,5 64,5
0 12,3 a - 64,9 a +
 • -1 b. za každou minutu odchylky od ideálního času (při nižší i vyšší rychlosti)
 • -30 b. za příjezd na kontrolu z jiného směru, než je vyznačeno
 • -30 b. za změnu chodu, když jezdec uvidí kontrolu 
 • -30 b. za nedodržení přesné trasy
 • -50 b. za minutí kontroly
 • pomoc zvenčí = eliminace

Kontrola rychlosti

 • Dráha 100m dlouhá, 1,5m široká
 • Jede se nejdříve co nejpomalejším cvalem a poté co nejrychlejším krokem.
 • Postihy - za změnu chodu nebo šlápnutí ven z dráhy je 0, jinak dle tabulky:

Ovladatelnost

 • 14 překážek, jejichž seznam dostanou účastníci předem
 • Rychlost: 10km/h
 • Délka: 0,8-2km
 • Každá překážka je za 10 b., hodnocení se nemůže dostat pod 0.
 • Na jednu překážku jsou max. 3 pokusy, poté jezdec pokračuje dál.
 • První pád znamená velký bodový postih, druhý pád je eliminace.
 • Pokud je jezdec na zemi, musí být vytažené nebo přehozené třmeny.

Čas

 • -1 b. za každé započaté 4 s. navíc k ideálnímu času, max. - 30 b.
 • čas je možné zastavit jen na rozhodnutí rozhodčí
 • pokud je čas dvojnásobek ideálního čas = 0 za ovladatelnost

Hodnocení

 • Hodnotí se splnění překážky, chod a styl jezdce. Jezdec se snaží nasbírat co nejvíce bodů a vyhnout se postihům.
 • Styl = nenápadnost pomůcek, sed, celkový dojem a souhra dvojice
 • Chody - pokud při překonávání překážky kůň změní chod, rozhodčí vždy počítá ten pomalejší, i kdyby to bylo jen na okamžik
 • Splnění = pokud překážku nezvládne a má 0, má nulu za celou překážku i kdyby měl nějaké body za styl aj.
 • Chyby splnění: kruh (kůň před překážkou udělá kruh nebo oblouk, kdy překříží svou vlastní dráhu), vyhnutí (kůň se nějakým způsobem vyhne překážce, vyskočí, dá nohu ven, oběhne ji apod.), odmítnutí (kůň udělá krok zpět před překážkou), pád (pokud je jezdec na zemi, platí nedobrovolný dotyk země jakoukoli částí těla, pokud je jezdec na zemi, počítá se dotyk země zadkem nebo ramenem)

Postihy

 • První pád = -30 b., druhý pád = elim.
 • Neopravená chyba kurzu = 0 za celou zkoušku ovladatelnosti
 • Neurvalost vůči koni nebo nebezpečné projetí překážky = -10b. (takže 0 za překážku)

Překážky

1. Branka

 • pevná nebo na jednom konci zatížené lano
 • Šířka: 2-4m, výška: 1,2-1,4m
 • Splnění: otevřít, projet a zavřít branku
 • Chyby
  • před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • během: puštění lana (rozhodčí nebo jezdec vrátí lano, max. dvakrát)
 • Styl
  • + dobrá pozice jezdce: vzpřímenost a lehký sed
  • + nenápadné pomůcky
  • + ruka při projíždění nepustí lano, je možné vyměnit ruce bez puštění lana
  • - kůň se dotkne branky
 • Bodování
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost nebo nebezpečné projetí

2. Nízké větve

 • 3 branky, 2m za sebou, 2m široké a horní tyčka ze 25cm nad kohoutkem projíždějícího koně
 • Splnění: podjet cvalem pod větvemi
 • Chyby
  • ​Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • ​Během: změna chodu, shozená větev
 • Bodování
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Chody: cval +3b. / klus -2b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí, nohu mimo překážku nebo vynechanou branku

Trénink nízkých větví (Low branches)

3. Osmička s otěžemi v jedné ruce

 • jezdec drží otěže v jedné ruce dle své volby
 • Splnění: projetá osmička s otěžemi v jedné ruce
 • Chyby:
  • Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • Během: změna chodu
 • ​Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Chody: cval +3b. / klus -2b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí, použití druhé ruky nebo převrhnutí předmětu

4. Ulička U

 • Splnění: projet uličku bez dotyku tyček
 • Chyby: 
  • Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • Během: změna chodu​, dotyk tyčky, max. 1 chyby na stěně
 • ​Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Chody: cval +3b. / klus -2b.
  • Postih: -10b. za neurvalost nebo nebezpečné projetí

5. Slalom

 • 5 kuželů nebo tyček 5-6m od sebe v uličce široké 4m
 • Splnění: projet cvalem slalom
 • Chyby:
  • Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • Během: změna chodu, dotek kuželu/tyčky, poražení kuželu/tyčky, vyjetí z uličky
 • ​Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Chody: cval +3b. / klus -2b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí, vynechanou branku nebo kopyto z uličky

6. Kláda

 • Silná kláda zajištěná z obou stran kulatinou, Výška: max 0.8m
 • Splnění: překonat překážku skokem
 • Chyby:
  • Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
 • Styl:
  • + plynulé překonání
  • + správná pozice jezdce, vzpřímený a lehký sed
  • + nenápadné pomůcky
 • Bodování
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost nebo nebezpečné projetí

7. Hranice zeleně

 • šířka 0,6m, délka 8m
 • Splnění: projet uličkou
 • Chyby:
  • před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • během: změna chodu, dotyk tyčky
 • Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Chody: cval +3b. / klus -2b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí nebo kopyto mimo uličku

8. Nehybnost

 • Jsou potřeba stopky a dva kruhy v sobě o průměru 4 a 8m.
 • Jakmile kůň nebo jezdec vstoupí do malého kruhu, má jezdec 10s na to, aby připravil a odložil koně a opustil kruh. Třmeny jsou vytažené, otěže volně na krku.
 • Když je mezi oběma kruhy, počítá se každá oprava koně jako chyba.
 • Ve chvíli kdy jezdec opustí velký kruh, běží čas. Kůň musí zůstat 10s v malém kruhu. Jezdec se může pohybovat kolem velkého kruhu, smí používat hlas, ale ne gesta. Pokud jezdec použije gesto nebo kůň opustí malý kruh, čas se zastaví.
 • Splnění: kůň zůstane 10s v malém kruhu
 • Chyby:
  • Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • ​Během: jezdec opraví koně dokud je mezi kruhy
 • Bodování:​
  • Splnění: bez chyby 0b. / 1 chyba -3b. / 2 chyby -6b. / 3 chyby -10b.
  • Čas (s): 1b. za 1s, max 10b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí nebo setrvání déle než 10s v malém kruhu​, -1b. za volný třmen

10. Nasednutí na koně

 • Kruh o průměru 2,5m, je předem dáno, jestli se nasedá z levé nebo pravé strany
 • Čas na nasednutí je max. 20s, čas běží od chvíle, kdy jezdec nebo kůň vstoupí do kruhu. Jezdec musí mít v tuto chvíli obě nohy na zemi. Čas končí jakmile má jezdec obě nohy ve třmenech. 
 • Splnění: kůň zůstane v kruhu a jezdec se dostal ve stanoveném čase na koně
 • Chyby:
  • Před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • Během: noha venku z kruhu
 • Styl:
  • + lehký sed, rovnováha
  • + obě nohy ve třmenech před dosednutím
  • - noha se dotkne zádě koně
  • - ruka se chytá zadní rozsochy
 • Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost nebo nebezpečné projetí, -1b. za nasednutí ze špatné strany, volný třmen a každou vteřinu přes stanovený čas

11. Couvání (ze země)

 • Ulička z tyček dlouhá 2m a šitoká 1m, na konci a na začátku je čára pískem nebo barvou.
 • Jezdec provede koně uličkou a začne couvat, jakmile přední noha překročí čáru na konci. Zastaví se, jakmile zadní noha překročí čáru na začátku. 
 • Splnění: couvání
 • Chyby:
  • před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • během: změna chodu (zastavení), dotyk tyčky
 • ​Styl:
  • ​+ plynulý průjezd
  • + nenápadné pomůcky
  • + jen přirozené pomůcky (tušírka apod. pomůcky nejdou povoleny)
 • Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí nebo kopyto mimo uličku, -1b. za volný třmen

12. Proutěná překážka

 • Výška 0,8m
 • Splnění: překonat překážku skokem
 • Chyby: 
  • před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
 • Styl:
  • + plynulé překonání
  • + dobrá pozice jezdce, vzpřímený sed a lehký sed
  • + nenápadné pomůcky
 • Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost nebo nebezpečné projetí

13. Voda (ze země)

 • Splnění: projít krokem vodou
 • Chyby:
  • před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • během: změna chodu (zastavení, rozběhnutí)
 • Styl:
  • + plynulé překonání
  • + dobrá pozice jezdce, vzpřímený a lehký sed
  • + kůň jde vodou rovně, přímo vpřed
  • + nenápedné pomůcky
 • Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost nebo nebezpečné projetí

14. Svah (ze země)

 • dvě linie ohraničují uličku, kudy je potřeba sejít dolů
 • Splnění: respektovat chod během překonávání překážky
 • Chyby:
  • před: kruh, vyhnutí, odmítnutí, oprava chyby kurzu
  • během: změna chodu
 • Styl:
  • + plynulé překonání
  • + volná otěž
  • + nos koně za ramenem jezdce
  • + kůň jde v uličce rovně
  • + nenápadné pomůcky
 • Bodování:
  • Splnění: bez chyby 7b. / 1 chyba 4b. / 2 chyby 1b. / 3 chyby 0b.
  • Styl: výborný 1b. / dobrý 2b. / dostatečný 1b. / špatný 0b.
  • Postih: -10b. za neurvalost, nebezpečné projetí nebo kopyto mimo uličku, -1b. volný třmen